Projekt „Kaugtöökeskuse loomine Rõugesse“
2019-2020
Ettevõtluskeskkonna arendamine
Leader programmi toetus
Võrumaa Partnerluskogu
Toetus summas: 31 482 EUR

Projekti eesmärk on toimiv kaugtöökeskus Rõuges, Rõuge alevikus. Kaugtöökeskus annab võimaluse elavdada piirkonna ettevõtlust, pakub kohalikele elanikele võimalust töötada kaasaegselt sisustatud kontoris, kus saab kasutada kiiret traadita internetilevi, printimise, skaneerimise ja paljundamise võimalust, pidada koosolekuid ja kasutada seminariruumi koos projektori ja seinaekraaniga.
Loodavas kaugtöökeskuses on kolm valgusküllast ruumi, kus on kontoritöö tegemiseks sobilikud töökohad ning lisaks koosolekuruum 12 inimesele. Kontoriruumid on varustatud projekti toel esmavajaliku mööbli ja tehnikaga: kontorilauad, -toolid ja riiulid, koosolekuruumi laud ja toolid; võimas värviline laserprinter-skanner-koopiamasin, projektor, ekraan.
Projektis näeme positiivset mõju kohalike inimeste initsiatiivikusele, ettevõtlikkusele ja kodanikuaktiivsusele – kõrvaldatud on mitmed olulised takistused korrektse ja segamatu kaugtöö või kodanikuühiskonna eestvedamise tegemisel.
Perspektiivina näeme uuenenud töömeetodite populaarsuse kasvu ja teadlikkuse tõusu, mida saan ka kaugtöökeskus oma tegevusega, sh sisutegevustega suurendada. Kaugtöökeskuse koostegevuses näiteks koolide ja noortekeskustega saame suurendada noorte teadlikkust uutest tööviisidest, mis omakorda laiendab noorte vaatevälja ning arusaamist maal töötamise võimalustest. Tegevused saavad mõju avaldada maapiirkonna kui kvaliteetse töö- ja elukeskkonna mõistmisele. Liitumine Kagu-Eesti Kaugtöövõrgustikuga tugevdab kogu piirkonna mainet tööpiirkonnana
Projekti elluviimist toetas omafinantseeringu katmisel Rõuge vallavalitsus.

Projekt „Rõuge Kaugtöökeskuse arendus
2019
Ettevõtluskeskkonna arendamine
Leader programmi toetus
Võrumaa Partnerluskogu
Toetus summas: 4 345 EUR

Projekti eesmärk on Rõuge alevikus asuva kaugtöökeskuse hoone katuse ning trepikoja renoveerimine, et tagada energiasäästlik ning jätkusuutlik tegevus arendatavas keskuses.
Projekti tulemusena on muudetud kaugtöökeskuse ruumid vihmaveekindlaks ning energiasäästlikuks. Projekti teostamine võimaldas ellu viia ruumide sisetööd.
Rõuge Kaugtöökeskus tänab väga hea koostöö eest OÜ Rõuge Kommunaalteenus juhtkonda ning töötajaid.

 

Projekt „Rõuge kaugtöökeskuse käivitamine“

2020 – 2021

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatuse programmi toetus

KÜSK, Võrumaa Arenduskeskus SA

Toetus summas: 3 500 EUR

Projekti eesmärk on Rõuge Kaugtöökeskuse ruumide muutmine osalejasõbralikuks, pakkudes kogukondlikult uusi koostöö- ja tegevusvõimalusi ning arendades seeläbi Võrumaa kaugtöö ja koostöötajate võrgustikku.